Wergeland Holding planlegg ny fleirbrukshall i Gulen – Ordføraren er skeptisk

No håpar dei at kommunen vil bidra til finansiering, men ordføraren ser etter rimelegare alternativ.