Voss Cup flyttast til august: – Ei klok avgjersle, seier fotballsjefen i Alvidra

Grunna koronafrykt flyttast den populære fotballfesten til august.