Legemiddelverket har avgjort at legemiddelet Voltarol skal reseptbeleggegast, etter at ny forsking viser høgare risiko enn antatt for hjarte- og karsykdommer.

Avgjerda kjem berre dagar etter at det svenske legemiddelverket gjekk inn for det same, skriv TV 2.

I Sverige vil endringa innførast frå 1. juni 2020, men det er foreløpig ikkje kjent når det vil skje i Norge.

– Vi har hatt ein intern utgreiing rundt om alle tablettar og kapslar med diklofenak skal reseptbeleggegast, seier Steinar Madsen, spesialist på indremedisin og hjartesjukdommar hos Legemiddelverket i Norge, til kanalen.

Totalt gjeld det tre forskjellige sortar av legemiddelet Voltarol, som hittil har vore reseptfritt.

Den nye forskinga viser at legemidla gir ein høgare risiko for hjarte- og karsykdommer også i mindre mengder.

– Vi har anbefalt å redusere bruken av denne typen betennelsesdempande middel, og heller nytte andre som ikkje inneheld diklofenak, seier Madsen.

(©NTB)