Tett på

Minneord over Trygve Henriksen
Minneord over Trygve Henriksen
Minneord over Bente Karin Gripsgård
Minneord over Bente Karin Gripsgård
Minneord over Johnny Lundøy
Minneord over Johnny Lundøy
Minneord over Monrad Kvinge
Minneord over Monrad Kvinge
Minneord over Milda Solveig Borlaug
Minneord over Milda Solveig Borlaug
Minneord over Maria Feste
Minneord over Maria Feste
Minneord over Norvald Sagstad
Minneord over Norvald Sagstad