Annonsørinnhold i samarbeid med Kommunane i Nordhordland

Hva er dette?

 
 

– Digital postkasse er like sikkert som banken

Strilane Ingolf og Gudrun smeller til med ein solid dose strilehumor når dei treff kvarandre for å diskutera digital postkasse til folk på Vestlandet.

Annonsørinnhold i samarbeid med Kommunane i Nordhordland

Ingolf er den sjølvutnemnde teknologieksperten i bygda Leknes i Lindås kommune. Han trør til når nabo og gardbrukar Gudrun treng hjelp til å installere den teknologiske nyvinninga. Postkassen skal gjere kommunikasjonen med stat og kommune enklare og raskare for innbyggjarane i Nordhordland - og resten av landet.

Vil skapa blest

Kommunane i Nordhordland har henta inn revyskodespelarane Siv-Marit Rødland (Ingolf) og Kristin Rongevær (Gudrun) for å skapa blest om den digitale postkasseløysinga, som statlege myndigheiter ønskjer at flest mogleg nordmenn skal ta i bruk.

– Eg ser at dette er veldig nyttig. Vi får samla all post frå kommunen på ein plass, og det er lett å finne att tidligare brev, seier Siv-Marit Rødland.

Den sivile utgåva av Ingolf er ikkje like teknologiinteressert, og innrømmer gjerne at ho enno ikke har valt digital postkasse.

– Etter dette er eg jo nøydd til å registrere meg på Digipost eller e-Boks, seier ho og ler.

– Digital postkasse. Få deg ein du og!

Ingolf
RADARPAR: Siv-Marit Rødland (Ingolf) og Kristin Rongevær (Gudrun) har registrert seg slik at dei kan ta imot digital post frå stat og kommune. – No kan vi få brevet direkte. Då er vi sikre på at viktige brev ikkje hamnar i feile hender, seier Rødland.

To postkassar

I Noreg kan vi velje mellom to postkasseløysingar: Digipost og e-Boks. Det er også mogleg å reservere seg, og framleis få papirbrev i den tradisjonelle postkassen.

– Karakteren min, Gudrun, blei over seg av begeistring for postkassen, og tok dette i bruk med det same. Personleg har eg ikkje vore like kjapp. Men eg ser nytten av ei slik løysing, humrar Kristin Rongevær.

Fordelen med digital postkasse er at den er gratis og tilgjengeleg på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon.

Digital postkasse

Det er superenkelt å innstallere ein digital postkasse.

Hugs å ha elektronisk ID klar.

Kodebrikke til nettbank, eller bank ID på mobil.

Skriv inn www.norge.no i nettlesaren din.

Her finn du informasjon om digital postkasse.

Velg Digipost eller e-Boks.

Følg instruksjonane for å oppretta postkasse.

Digital postkasse på mobil/pad.

Last ned app i appstore dersom du har iPhone/iPad.

Last ned app i Google Play dersom du har android telefon eller pad.

Følg instruksjonane.

EI REKKJE FORDELAR: – Digital postkasse er gratis å bruke, og du oppbevarer brev frå offentlege verksemder på ein stad, seier Arthur Berg Reinertsen.

Frir til folket

Kommunane i Nordhordland jobbar aktivt med å digitalisere tenestene sine. Det vert gjort for å kunne gje betre service både til privatpersonar og til dei som driv næringsverksemd i kommunane, Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal.

Leiar Arthur Berg Reinertsen for IKT-strategi og -utvikling har ansvaret for framdrifta i alle kommunane i Nordhordland, samt Osterøy og Vaksdal.

– Vi håpar at dette er ei løysing som innbyggjarane vil ta i bruk. Digital postkasse er ein fordel både for dei som bur her og kommunane. Postkassen vil over tid bli eit godt arkiv over all korrespondanse med statlege myndigheiter eller kommune, seier Berg Reinertsen.

Han oppmodar alle som enno ikkje har tatt i bruk digital postkasse om å gjere det.

Rett i hengekøya

Gudrun har lagt seg godt til rette i hengekøya utanfor huset sitt på idylliske Leknes. Ho sjekkar posten frå kommunen på mobiltelefonen. Då sprett Ingolfen fram:

– Digital postkasse. Få deg ein du og! Du kan få posten rett i hengekøya, og den er fri for spam.

Ja, for det er slik at du kan sjekke posten kvar du vil; heime i sofakroken, utanfor i hengekøya, på fisketur i Nordhordland eller på ferie i utlandet. Så lenge du har mobildekning.

– Ja, og så må du få med at den er sikker som banken, seier han og gliser.

Kommunane i Nordhordland

Del artikkelen på Facebook