Kva er innhaldsmarknadsføring?

Innhaldsmarknadsføring er eit kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er ein kommersiell aktør som skaper innhald som er av interesse for personar som verksemda ønskjer å nå ut til. Til dette kjøper dei kommersiell marknadsføringsplass i nettaviser sine annonsevedlegg, skilt frå redaksjonelt innhald.

God innhaldsmarknadsføring gir lesarane ny kunnskap og gode opplevingar. Gjennom dette vert bygt ein relasjon mellom verksemda og lesaren, og omdømmet og profilen til verksemda vert utvikla. Innhaldet skal gi ein merverdi for lesaren, uavhengig av om ein ønskjer å føreta kjøp. Innhaldsmarknadsføring bruker tekst, bilete og eventuelt video som forteljarverktøy.

Kvifor innhaldsmarknadsføring?

For 100 år sidan var det kontroversielt at avisa trykte annonsar i avisa. Ved introduksjon var det for mange uvant. Sidan det gjekk tydeleg fram at annonsane ikkje var redaksjonelt innhald, vart dette ein viktig funksjon for lokalavisa av to årsaker. Det handla om at lokalavisa kunne utvikle ein arena som samlande torgfunksjon, ein arena som førte til at lokale næringsdrivande nådde ut til kundane sine med bodskapen sin. Derigjennom kunne dei skape grunnlag for verksemda si og lokale arbeidsplassar.

I tillegg utgjorde annonsane for avisa viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengigheit vart oppretthalden. Over tid har marknadsføringa utvikla seg på mange måtar, og særleg den digitale revolusjonen har opna for nye løysingar. Avisa vår ønskjer å utvikle seg med lokale annonsørar, og gjer dette ved å tilby marknadsføringsløysingar som gir annonsørane god effekt.

Innhaldsmarknadsføring er i ferd med å etablere seg som eit verknadsfullt marknadsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medium. Gjort på rett måte er det vår oppfatning at dette er eit godt og viktig produkt som også lokale annonsørar skal få tilgang til.

Korleis ser vi skilnad?

Innhaldsmarknadsføring er eit reint kommersielt produkt. Redaksjonen i avisa vår har ingenting med dette å gjere. Derfor er det også viktig at lesarane ser og forstår skilnaden på redaksjonelt og kommersielt innhald. Kravet til slikt skilje vert tydeleg understreka i dei etiske retningslinjene for medium, kalla Ver varsam-plakaten, og særleg punkt 2.6.

Kommersielt innhald skal vere tydeleg merkt. Dette er hos oss gjort med merking på framsida, med ordet «Annonse» i biletet. Ved å klikke på saka kjem lesaren til ei side som er annleis i utforming. Toppen av sida er merkt med «Betalt innhald», og øvst i teksten ligg ei merking av at innhaldet er innhaldsmarknadsføring.

Å vere tydeleg

For avisa vår er det viktig at lesarane straks ser og forstår skilnaden på innhaldsmarknadsføring og ordinært redaksjonelt innhald. Akkurat som for 100 år sidan er den redaksjonelle integriteten og uavhengigheita til avisa særs viktig for oss. Dersom nokon opplever at skiljet og merkinga er utydeleg, vil vi høyre det så snart som mogleg. Det er viktig at lokalavisa kan tilby gode og effektive marknadsføringsprodukt, men vi vil ikkje la det svekkje truverdet vårt.

Lukk

Nå satser Norges beste byrå for lokal tilpasset innholdsmarkedsføring på Vestlandet

Annonse frå Spray AS

Brenner du for den gode historien som beveger, engasjerer og endrer adferd? Vi er på jakt etter en kommersiell innholdsprodusent i Bergen.

Spray er et kommersielt innholdsbyrå med ansvar for innholdsmarkedsføring i Amedia og Nettavisen. På grunn av økt etterspørsel, søker vi nå engasjerte medarbeidere som vil være med og styrke vår posisjon som Norges beste byrå for lokalt tilpasset kommersielt innhold.

Amedias 64 aviser har en unik posisjon i sine områder. Det gir et fantastisk utgangspunkt for å fortelle engasjerende, nære og kommersielle historier for både lokale og nasjonale kunder.

- Nå er vi på jakt etter en suveren historieforteller som samtidig har full kontroll på den journalistiske verktøykassa. Du kjenner Bergen som din egen bukselomme, men har også inngående kjennskap til hele Amedias region Vest, det vil si Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, sier Danny J. Pellicer, kommersiell innholdssjef i Spray.

Søk på stillingen her

- Det skjer så mye spennende i vår region, og næringslivet etterspør andre produkter enn bare tradisjonelle annonser. Vi har svært gode resultater med innholdsmarkedsføring, og det skal vi satse tungt på framover.

Roger Myhr, salgssjef i Bergensavisen

Amedias titler i denne regionen er Bergensavisen, Hardanger Folkeblad, Avis Nordhordland, Kvinnheringen, Firda, Firdaposten og Tidens Krav.

Du har stor respekt for klassisk lokalavis-journalistikk, og elsker kraften i en godt fortalt historie med ekte, levende mennesker. Du tenker som en journalist, men elsker markedsføring. Du kjenner på en genuin glede når dine historier gir resultater for kundene.

Interessert? Her kan du søke på stillingen.

- Vi er ute etter noen som er uredd og som ikke er av typen som sitter rolig og venter på instrukser. Du er innstilt på å løfte vår satsing på innholdsmarkedsføring på Vestlandet til nye høyder, sier Pellicer.

Vi er på jakt etter en selvstendig person som også fungerer godt i samarbeid med andre - både under produksjon og i møte med kunder. Du tenker som en journalist, men elsker markedsføring.

Danny J. Pellicer, kommersiell innholdssjef i Spray

Arbeidsoppgaver:

* Produsere kommersielt innhold. Det er viktig å beherske den klassiske avisartikkelen med tekst og foto, men vi er også interessert i personer med videokompetanse.

* Utvikle konsepter og innholdsmarkedsføringskampanjer for kunder

* Gjennomføre og publisere innholdsmarkedsføring i Amedias kanaler

 * Delta i kundemøter med Amedias kunderådgivere

 * Samarbeide med vårt nasjonale nettverk av innholdsprodusenter

* Noe reising må påregnes i Amedias region Vest

Ønskede kvalifikasjoner:

* Redaksjonell erfaring fra mediehus

* Relevant utdanning innenfor journalistikk og/eller markedsføring

* Du er en klassisk historieforteller som lett ser den gode saken

* Du er kreativ, men har også stor gjennomføringskraft

* Meget god skriftlig

* Trenger ikke være fotograf, men ønskelig om du har kompetanse på foto og video

* Kompetanse på moderne markedsføring

* Det er en fordel om du behersker nynorsk

Personlige egenskaper:

* Høyt arbeidstempo

* Kreativ

* Konkurransemenneske

* Trives med å jobbe i team

* Sosial og omgjengelig

Spray er Amedias kreative innholdsbyrå. Vi har et stort team av innholdsprodusenter spredt over hele Norge, rådgivere og strateger som hjelper partnere og kunder med å fortelle de gode historiene. Vi jobber med å treffe målgruppen der de er – i nasjonale eller lokale kanaler, på kundenes egne løsninger, sosiale medier eller hos andre distributører. For å sikre optimal spredning og effekt på kundens kampanje har vi en egen kommersiell desk som kontinuerlig optimaliserer og desker innholdet.

Spray sitter tett på innovasjon, utvikling og nyskapende krefter i et stort publiseringsmiljø i Amedia. Vi kan levere de neste løsningene først, tilpasset partneres behov og ønsker.

Amedia er landets største utgiver av lokale medier og omsatte i 2017 for 3,6 milliarder kroner. Daglig når konsernets medier 1,9 millioner lesere gjennom sine 63 lokalaviser og nasjonale posisjoner som Nettavisen. Nylig ble det kjent at Amedia også overtar 9 aviser i Rogaland og Vest-Agder.

Redaksjonen i Nordhordland har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet