Turistforeininga meiner vindkraft-rammer truar verdifull natur

Av

NVE peikar på verdifulle natur- og friluftslivsområde som aktuelle for vindkraftutbygging, meiner DNT, som er skuffa over dei nasjonale rammene for vindkraft.