Ingen vindkraftsøknader blir behandla før nasjonal ramme er klar

Av

NVE kjem ikkje til å behandla nokre søknader om etablering av vindkraftverk før regjeringa har fastsett ei nasjonal ramme for utbygging.