Ville lyse opp den triste koronakvardagen – Omsorgsbustaden fekk gåve frå sanitetsforeiningane

Gleda var stor då dei tre sanitetsforeiningane på Lindås overrekte gåva til bebuarane på Skrenten Omsorgsbustad.