Vil tilby gudstenester, konsertar og trusopplæring digitalt

Komande søndag vil det bli laga ei gudsteneste i Meland kyrkje. Den skal leggast ut på nett, og blir felles for heile Alver.