Vil ta betaling for parkering på Knarvik senter igjen

To år etter at parkeringsavtalen med Europark blei avslutta, er senteret i gong med ei ny betalingsløysing.