Vil melde granskingssaka frå Meland til politiet

Fryktar for at meir alvorlege hendingar kan ha skjedd.