Vil ikkje lenger stenge campingplassar, bubilplassar og båthamner for å hindre spreiing av korona

Alver-rådmann ville stenge campingplassar, bubilplassar og båthamner. Formannskapet endra forslaget.