Vil ikkje behandle gamle saker: – Omkamp kan ikkje bli ein trend

Medlemmane i kontrollutvalet til Alver stilte seg kritiske til å behandle enkeltsaker. Dei fryktar at dersom dei tek opp Storli-saka, kjem det raskt inn fleire nye tips som krev omfattande arbeid.