Vil ha kloakkreinseanlegg og rusbustader midt i Knarvik

Det hastar med å etablere reinseanlegg, og det er behov for rusbustader. No ønsker utvalet for areal, plan og miljø i Alver kommune å plassere det mellom to bustadfelt.