Alle naudetatane rykka ut då det kom melding om eksplosjon frå eit fabrikklokale i Storsandvik, søndag.