Sjå Hjelmåsrevyen sitt fjernsynsshow der dei prøver å koma opp med eit nytt namn på den komande storkommunen. Alle dei tre ordførarane er også med.