Gå til sidens hovedinnhold

«Vi vil sikre midler ned i organisasjonen og hindre at de største økningene lander i rådmannens nære omgivelser»

Meiningar Dette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Folkepartiet i Alver fremmet i formannskapet sist torsdag, vår innstilling til budsjett for Alver kommune, før vedtaket i kommunestyret.

Flertallsinnstillingen ble fremmet av Høyre på vegne av den nå utvidete konstellasjonen, som skal styre Alvers økonomi sammen. Høyre, Arbeiderpartiet, KrF og Sp har nå fått med seg Fremskrittspartiet på ferden. Alle parter har sagt at de skal jobbe videre mot kommunestyret.

Vi kommenterer likevel litt på forskjellene.

Femparti-konstellasjonen har tillit til at rådmannen innehar den kompetanse som skal til for en vellykket sammenslåing av tre kommuner.

Vi foreslo en egen sidestilt tidsavgrenset prosjektrådmann, som bare skal jobbe med omstilling og etablering av den nye kommunen. Vi frykter at det nå fortsetter med oppsvulming av høyere administrasjon og slanking av organisasjonen som gir tjenestetilbud.

Vi foreslo konkret å endre antall ledernivå i kommunen, mens de fem aksepterte rådmannens forsiktige innsparing på administrasjon med en mindre påplussing.

Vi foreslo at rådmannen ikke skal fordele det sentrale lønnsoppgjøret, men at formannskapet skal gjøre dette. Vi vil sikre midler ned i organisasjonen og hindre at de største økningene lander i rådmannens nære omgivelser.

Rådmannen og flertallspartiene skal ikke investere i annet enn tomter og planlegging de fire neste årene. Vi i Folkepartiet Alver selger bygg i Knarvik-området og andre ubrukte bygg. Derfor har vi råd til å bygge Eikanger Skole, fornye idrettsanlegg og få til forbedringer der folk får tilbudene sine.

Femparti-flertallet innstiller som rådmannen på at det er et budsjett med 7 hovedbevilgninger til sektorer. Rådmannen kan i praksis da styre veldig mye, og rapportere avvik i forhold til forventninger ved slutten av året.

Vi tror at uforholdsmessig mye da kan bli brukt nær rådmannen og fjernt fra folk flest. Folkepartiet Alver hadde veldig mange styrkinger og tilbakeføringer til tjenester av penger. Femparti-koalisjonen styrket noen ytterst få ting.

Vi synes at noe av det de få tingene de foreslår, er veldig bra. Vi er enige at barnetrygden ikke skal trekkes fra sosialhjelp for eksempel, og vil legge det inn også i vårt forslag. For innbyggerne er det trist at Fremskrittspartiet meldte overgang fra opposisjon til posisjon.

Vi frykter da at denne rådmannsalliansen med de fem partiene på tribunen, vil la sentralisering og svekking av tjenestetilbud der folk bor fortsette. Det kanskje underligste er at Folkepartiet Alver, som ber om at de folkevalgte skal ha en mye mer aktiv rolle, stemte for å redusere utgiftene til politikerne dramatisk, mens de fem som overlater det meste til rådmannen gjennom året, tviholder på politikerlønninger og honorar på det nåværende nivået midt i en kjempestor krise i storkommunen Alver.

Vårt budsjett er ikke perfekt, og vi skal jobbe med det helt frem til kommunestyret. Om de siamesiske politiske femlingene ønsker det, står de også fritt til å stjele gode ideer fra vårt grundige og omfattende budsjett frem mot kommunestyret.

Vi er ikke opptatt av hvem som gjør ting, men at de blir gjort. Det hadde vært hyggelig med et kommunestyre som makter å flytte litt mer på et administrativt forslag, enn de promillene og svært få tingene de fem fellespartiene får til så langt.

Kommentarer til denne saken