Gode kollega Nils Marton Aadland

Vi har ikkje gått til personangrep, men har svart på eit innlegg. Dersom du opplever det som eit personangrep, så synes vi det er leit.

Vi ynskjer alle tre å ha ryddige innlegg og ein sakleg og raus valkamp. Vi ynskjer å spela på lag for å finne gode løysingar også for Nordhordlandspakken, og ser fram til eit breitt politisk samarbeid om dette.

Med beste helsing
Øyvind H Oddekalv, Astrid Aarhus Byrknes og Jon Askeland

Les også

For mykje «Møllers tran», ordførarar?

 

Les også

«Du kan betre enn dette, Nils Marton. Jobb saman med oss andre, ikkje prøv å ta billege poeng, det er for lettvint»