– Vi har fått ein del klager på høg fart i området

– Vi kjempar dag og natt for å auke trafikksikkerheiten.