Vi er rasfylke, tunnelfylke og ferjefylke, men flate Austlandet får investeringane. No vil Vestlandet krevje sitt – med megafon

Annakvar krone staten brukar på samferdsla, går til jernbanen. Mesteparten av statens veginvesteringar går til prosjekt ved dei større byane. Berre 12 mrd. kroner går til rassikring. No har vestlandspolitikarane fått nok.