No kan privatpersonar kjøpe offentlege hamner av Kystverket

Kystverket sel offentlege hamner lags heile norskekysten og privatpersonar kan ende opp som eigarar.