Askeland seier frå seg ordførarløna ut året

Når han trer inn i rolla som fylkesordførar i Vestland, vil Radøy-ordførar ikkje lenger ha løn for ordførarjobben.