Limet i det nye storfylket

– Dei fleste bilistane meiner det er bra med den vesle pausen på ferja, seier matros Joakim Madsen. Skipparen på Norges første elektriske ferje er ikkje heilt einig.