Slik er posisjonane fordelt blant politikarane i nye Vestland