Vestland fylke truar med å kutte i busstilbodet

Staten har opna lommeboka to gonger, men kollektivtransporten er framleis avhengig av store bidrag.