Vestland fylke med nytt miljøvedtak: Innan fire år skal drosjenæringa bli utsleppsfri

Frå 1. april 2024 skal det vere utsleppsfrie drosjer i alle kommunar i gamle Hordaland, og fylkesadministrasjonen startar utgreiing om det er mogleg å innføre tilsvarande krav i alle kommunane i Vestland fylke.