Lege åtvarar: – Éin av dei tinga som mange trur førebygger influensa, har faktisk motsett effekt

Av

Folkehelseinstituttet (FHI) forventar ein auke i influensasmitten framover. Her får du legane sine beste råd om smitte og førebygging.