Den er verdas lengste flytebru utan sideforankring, og politisk hadde den god forankring i botn. I Salhusfjorden derimot er ikkje det så lett, då fjorden er opp mot 500 meter djup.
Morten Sæle

Harpe diem

Vekas bilde, veke 3
Publisert