Dei mange ulike tilbygga er på finurleg vis knytte saman gjennom fiffige løysingar og god utnytting av tilgjengeleg plass, og lagar eit spennande og uventa geometrisk motiv.
Morten SæLe

Eit uventa geometrisk motiv

Vekas bilde, veke 48
Publisert