Det gyldne skjeret med lys som kjem ut av eit einsleg vindauge tenner eit lite håp om aktivitet. Er det ein einsleg vaktmeister som held liv i den gamle industrikjempen?
Morten Sæle

Dine eigne tusen ord

Vekas bilde, veke 5
Publisert