Det største raset gjekk like utanfor tunnelen Slottsporten, på Modalssida. Frå dette fjellpartiet kjem det stadig steinar rasande ned. Seinast på søndag fjerna entreprenøren nye steinar frå vegbana.
Morten Sæle

Ei åtvaring frå Slottet

Vekas bilde, veke 32
Publisert