Enn så lenge har det ikkje vore den store etterspurnaden, men eigarane reknar med at mange vil stikka innom berre dei får summa seg litt.
Morten Sæle

Det er berre å stikka innom

Vekas bilde, veke 20
Publisert