Vedtok ikkje bota etter butikktjuveri – no kan den bli dyrare

Det kan bli eit dyrt par sko for Alver-mannen i 50-åra.