Var redd korona skulle øydeleggje for lærlingane - no står berre 29 utan læreplass

Allereie har 149 elevar fått læreplass, medan 29 ventar framleis. At tala ser slik ut under koronakrisa, er Nordhordland Næringslag glade for.