Vestland fylkeskommune utfører kantklipping langs fylkesveiene i vårt distrikt i disse dager. Det har vært mye diskusjoner rundt dette, og spesielt etter at man satte fokuset på den betydningen våre humler og bier har for oss. Skal ikke nevne disse nå, men fylkeskommunen er selvsagt klar over dette. Derfor trodde jeg ikke, etter å ha vært i kontakt med de om kantklipping og bruk av plantevernmidler i år, at jeg skulle oppdage at humlene og biene ble ikke ivaretatt så godt likevel.

Fylkeskommunen har inngått avtaler med firmaer om prosedyrene for slik kantklipping, men når jeg kontakter maskinføreren, så har vedkommende ikke disse papirene med seg. Og da vil jeg trekke den slutning at det er føreren som avgjør hva som skal klippes. Uheldig praksis!

Så, viser til vedlagte bilder og spør Vestland fylkeskommune: «Var det nødvendig å fjerne blomstene i en bredde på 5 meter, som var på «baksiden» av autovernet, for å trygge trafikksikkerheten»?