Har man virkelig utredet potensialet til Lonena til fulle? Skal man si seg fornøyd med å sprenge ut noen skarve kubikk fra dette turområdet, eller kunne man også ha vurdert muligheten for andre tiltak som har samfunnsnyttig verdi?

Jeg mener det må være rom for det. Plass er det jo nok av, for når begynner egentlig en utbygging å bli inngripende for det eksisterende friluftstilbudet? Går grensen ved det visuelle? Kan spennende arkitektur og vakkert tegnet universell utforming kompensere for frihetsfølelsen, helsegevinsten og naturopplevelsene området har å by på? Det kan faktisk se sånn ut, selv om en og annen av oss kan bli litt overrasket med tanke på historien, miljøkampen og at vi faktisk befinner oss i 2021. Man lar seg i hvert fall overbevise der beslutningene tas.

Sist gang jeg tok noen runder i Brekkeløypa, blåste det så pass at regnet pisket mot ansiktet. Det var utrolig mye vind imot der jeg gikk langs løypa. Da slo det meg at dette ellers så ubrukelige området nok kunne vært godt egnet for en aldri så liten vindmøllepark. Ikke av den største og mest ruvende typen, selvsagt – i anstendighetens navn – men en litt lavere med smekrere formfaktor.

Det siste man vil, er jo å virke visuelt påtrengende på mosjonistene og friluftsfolkene som også måtte bruke området. Med steinmassen fra tomteutviklingen kunne man ha laget fundament for disse i Lonena. Kortreist og miljøvennlig. Snakk om vinn-vinn!

Under runden spant tankene videre helt til jeg tok meg selv i å begynne å fjase. Jeg var innom både oljeleting og oppdrettsanlegg i Lonena samt bruke den til å avlaste Repparfjorden for dumping av gruveavfall, men måtte altså be meg selv skjerpe meg.

Selv om det rent visuelle nok ikke ville ha skadet områdets friluftsformål så mye, ville det neppe vært økonomisk levedyktig – og, uff, det med Repparfjorden … jeg hadde helt glemt at vi har nok steinmasser å ta av lokalt. Det var nesten så jeg rødmet. Men det er jo så lett å la seg rive med. Noen ganger må man bare stikke fingeren i jorda og se realistisk på ting.

Jeg mener det vil være hinsides all fornuft å satse på noe mer enn boligutvikling og vindmøllepark i dette området.

Les også

Protest mot nedlegging av Post i Butikk på Frekhaug

Les også

Kunstgress og giftig forutsigbarhet

Les også

La barna høyre dialekt!