Utval skal vurdere nye løysingar for Fedje-ubåten

Det blir ikkje gjort noko med ubåten U-864 utanfor Fedje i næraste framtid. No skal eit nytt utval sjå på nye løysingar.