Utkant vil verta grøne: – Eg er dritlei av å stå og plukka kondom og sigarettsneipar