(Romerikes Blad)

– Jeg tenker ikke over det i det hele tatt, og det ligger ikke en bevisst satsning bak at vi har flest kvinnelige ledere. Det viktigste for meg er å få den beste kandidaten til å gjøre jobben, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn og etnisitet. Personlige egenskaper mye mer relevant enn kjønn, sier administrerende direktør Rita Kristin Broch i Diplom-Is på Gjelleråsen i Nittedal.

Ikke desto mindre er det et faktum at det fortsatt en stor overvekt av mannlige toppledere og styreledere både i bedriftene på Romerike og i landet for øvrig.

Flere kvinner er toppledere

For 10 år siden – i 2009 – sjekket Romerikes Blad hvordan det sto til med likestillingen i toppledelsen hos 150 private romeriksbedrifter med mer enn 50 ansatte.

Gjennomgangen avslørte at bare 9,3 prosent av de daglige lederne var kvinner, mens andelen kvinnelige styreledere lå på 10 prosent.

Bare to av selskapene hadde både kvinnelig toppsjef og kvinnelig styreleder.

Noe har skjedd på disse 10 åra:

Riktignok er det mer eller mindre status quo øverst ved styrebordet – bare 9,3 prosent av selskapene har kvinnelig styreleder. Men i dag har 16 prosent av selskapene en kvinne i rollen som daglig leder eller administrerende direktør.

Og selv om tallene fortsatt er små, er antall selskaper med både kvinnelig direktør og kvinnelig styreleder doblet siden forrige gang: Fire av de 150 selskapene RB har undersøkt har nå begge deler.

– Hopp i det!

Det klart største av de sistnevnte er Diplom-Is på Skytta i Nittedal, med mellom 300 og 600 ansatte avhengig av sesong – og en omsetning på over en milliard kroner i rekordåret 2018.

Mens Rita Kristin Broch (52) er administrerende direktør, er Lise Falkfjell (48) styreleder.

Begge har flere roller i næringslivet: Broch er blant annet styreleder i Isdalen AS i Oslo, Kulinaris AS på Trollåsen og Laguna produkter i Holmestrand – mens Falkfjell blant annet er styremedlem i Mp Pensjon Pk og konserndirektør for HR og HMS i Tine.

Og isgiganten har ikke bare kvinnelig topplederduo – hele fem av ni i ledergruppa er kvinner, og ifølge direktøren er kjønnsbalansen god også ellers i bedriften.

– I produksjonen er det en overvekt av kvinner, mens det i logistikk og salg er en overvekt av menn. I utgangspunktet er kjønn ganske lite relevant. Dette handler om likebehandling, om mangfold og om å ha folk med ulik erfaring og bakgrunn. Det gjør at vi får mange flere innspill og ideer, og det er det som gir de beste beslutningene og den største farten. Og det blir bedre balanse og flere perspektiver på beslutningene når det er noenlunde lik kjønnsfordeling i en ledergruppe, sier Rita Kristin Broch, som hadde bred ledererfaring fra det private næringslivet da hun ble sjef for Diplom-Is i 2014.

IKKE SÅ RELEVANT: Kjønn er ikke så relevant, mener Diplom-Is-sjef Rita Kristin Broch (nærmest). – Det viktigste for meg er å få den beste kandidaten til å gjøre jobben, sier hun.
IKKE SÅ RELEVANT: Kjønn er ikke så relevant, mener Diplom-Is-sjef Rita Kristin Broch (nærmest). – Det viktigste for meg er å få den beste kandidaten til å gjøre jobben, sier hun.(FOTO: )

– Men hva skal til for å få flere kvinnelige ledere og dermed bedre kjønnsbalanse også i ledergrupper og styrerom?

– Kvinner må i enda større grad tro at de kan. En kvinnekan la være å søke på en stilling dersom det er ett krav i stillingsannonsen man ikke innfrir. Vi må tro mer på oss selv, og jeg tror det er viktig at vi som er kvinnelige ledere bruker tid og krefter på å fortelle andre kvinner at det ikke er så vanskelig. Det er mye ansvar og tøft innimellom å være toppleder, men samtidig er det morsomt – og du får innflytelse og belønning i form av å være med og skape noe sammen med andre, sier Broch.

Hun har selv to barn på 11 og 15 år, og tror fleksibilitet i arbeidshverdagen er viktig for både kvinner og menn med lederambisjoner.

– Det handler om å kunne kombinere en lederjobb med familie og andre aktiviteter, og da kan det være vel så effektivt å gå tidligere fra jobb og heller sitte noen timer på kvelden. Min klare erfaring er at det å kunne styre egen hverdag og få frihet under ansvar gjør at folk jobber både like mye og mer.

– Hva er ditt beste råd til andre kvinner med lederambisjoner?

– Hopp i det! svarer Rita Kristin Broch.

Fakta

Diplom-AS, Hagan (Nittedal):

 • Norges største produsent av iskrem og frosne desserter, heleid datterselskap av Tine Sa, produserer opp mot 30 millioner liter iskrem i året. Første gang markedsført som eget merke i 1930
 • Den største private bedriften på Romerike med både kvinnelig direktør og kvinnelig styreleder.
 • Antall ansatte: 449.
 • Omsetning: 964,1 mill. kr.
 • Resultat før skatt: 10,6 mill. kr.
 • Daglig leder: Rita Kristin Broch (52), Oslo.
 • Styreleder: Lise Falkfjell (48), Oslo.

Brenner for ledelse

Læringsverkstedet på Jessheim er Norges største private barnehagekjede med nesten 18.000 barn fordelt på drøyt 200 barnehager. Trude Moen Sydtangen (46) har vært daglig leder og direktør for barnehagedrift siden 2009, og er også styreleder i en lang rekke av kjedens barnehager.

STORTRIVES SOM TOPPSJEF: Daglig leder Trude Moen Sydtangen i barnehagegiganten Læringsverkstedet på Jessheim.
STORTRIVES SOM TOPPSJEF: Daglig leder Trude Moen Sydtangen i barnehagegiganten Læringsverkstedet på Jessheim.(FOTO: )

– Jeg startet i firmaet i 2006, og kjente fort at dette var et sted med muligheter for utvikling. Etter å ha prøvd ut litt ulike ting internt, fikk jeg denne spennende muligheten. Jeg trives med hektisk tempo og mange baller i lufta, men har måttet ta noen valg for å kunne stå i dette over tid. Særlig i fasen med små barn er det viktig å finne ut hva som fungerer for en selv og den situasjonen man er i for å balansere et arbeidsliv og et privatliv, sier Sydtangen, som selv har to barn på 15 og 20 år.

Selskapet hun jobber i har klart flest ansatte av de private bedriftene på Romerike – og omsetningen i 2018 var på nærmere 1,8 milliarder kroner.

– Jeg brenner for å være med og utvikle både de ansatte og bedriften, og tror på å jobbe gjennom de ansatte for å skape god kvalitet. Jeg er glad i både mennesker og ledelse, slår Sydtangen fast.

– Hvorfor er det fremdeles en såpass lav andel kvinnelige toppledere?

– Det skyldes iallfall ikke mangel på flinke damer, og vi er også kommet langt når det gjelder like muligheter. Jeg tror vi er på rett vei. Den kommende generasjonen er enda mer bevisst på dette med like muligheter og på å gripe de mulighetene som byr seg gjennom ar arbeidsforhold, svarer Trude Sydtangen.

– Hva er ditt beste råd til andre kvinner med lederambisjoner?

– Tør å prøve. Og ha det morsomt!

Fakta

Læringsverkstedet, Jessheim (Ullensaker):

 • Norges største private barnehagekjede med nærmere 18.000 barn fordelt på drøyt 200 barnehager, etablert av ekteparet Hans Jacob og Randi Sundby i 1997
 • Det private selskapet på Romerike med flest ansatte.
 • Antall ansatte: 3.772.
 • Omsetning: 1.781 mill. kr.
 • Resultat før skatt: 105 mill. kr.
 • Daglig leder: Trude Moen Sydtangen (46), Kløfta.

– Jeg hadde lyst til å være med og påvirke

I april i fjor ble Anne Jødahl Skuterud (49) fra Gjerdrum valgt til sin tredje periode som styreleder i Felleskjøpet Agri – et samvirke eid av 44.000 norske bønder med 2.373 ansatte, drøyt 200 butikker og en omsetning på nesten 16 milliarder kroner i 2018.

LEDER FOR 44.000 BØNDER: Anne Jødahl Skuterud (49) fra Gjerdrum er inne i sin tredje periode som styreleder i Felleskjøpet Agri.
LEDER FOR 44.000 BØNDER: Anne Jødahl Skuterud (49) fra Gjerdrum er inne i sin tredje periode som styreleder i Felleskjøpet Agri.(FOTO: )

Hun er utdannet jurist, og har for tida 50 prosent permisjon fra jobben som advokat med ansvar for eierstyring i Gjensidige. I tillegg driver hun korn- og jordproduksjon hjemme på Eikeberg gård i Gjerdrum.

– Jeg plager ikke sofaen nevneverdig, men får gjøre ting jeg trives med, og det gir stort sett positiv energi. Det er mange møter, lange dager og mye saksdokumenter, men også veldig mye moro. Samtidig må man balansere det når man er mamma med tre barn, sier Skuterud, som har to gutter og ei jente i alderen 12 til 16 år.

Med vaskehjelp hver fredag, tre ukentlige middager fra Godt Levert, middag hos mamma hver tirsdag og en ektemann som støtter opp om konas karriere og tar sin del på hjemmebane, går hverdagene opp.

– Det er ikke sånn at jeg slipper taket i barna mine. Jeg følger dem opp løpende, men burde sikkert sittet oftere ned med dem når de gjør lekser. Det kan jeg velge å plage meg selv litt med, men som regel velger jeg la det være, ellers blir dette helt umulig. Vi har gjort noen bevisste valg og prioriteringer, og jeg føler meg privilegert som har fått denne muligheten. Jeg blir gladere av å kunne utvikle meg hele tida og jobbe sammen med andre for å skape noe, sier Anne Jødahl Skuterud.

Hun brenner for å få fram betydningen av landbruk i hele landet, og snakker seg varm om god matsikkerhet, lite antibiotikabruk og god dyrevelferd.

– Jeg hadde lyst til å være med og påvirke, og etter å ha vært styremedlem en stund ville jeg ta steget opp fordi jeg mente jeg hadde noe å bidra med. Vi kvinner må i større grad våge å ta på oss litt for store sko – jeg tror jenter tenker at de må kunne 80 prosent for å si ja, mens gutta tenker det holder med 40 prosent.

Trebarnsmora har også flere andre roller i næringslivet – deriblant som medeier og styreleder i Asktunet Eiendom AS, styreleder i Norske Felleskjøp SA og styremedlem i Norsk Landbrukssamvirke SA.

– Hva står kvinnekampen om i dag, slik du ser det?

– Jeg mener den bør handle om likelønn, der gjenstår det fortsatt en del. Samtidig er mulighetene for kvinner større i dag enn for noen år siden, og jeg tror kravet om 40 prosent kvinneandel i styrer har bidratt til det. Det er en økt forståelse for mangfold også når det gjelder kjønnsbalanse.

– Hva er ditt beste råd til andre kvinner med lederambisjoner?

– Si ja, selv om du er usikker på om du har det du trenger. Ikke tenk at du ikke klarer det fordi du ikke har gjort det før – har du lyst, så får du det til. Og bruk folk rundt deg som støtteapparat, de kan bidra til å gjøre deg god!

Fakta

Felleskjøpet Agri Sa, Lillestrøm (Skedsmo):

 • Samvirke eid av 44.000 bønder, grunnlagt i 1896. Viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk med rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere.
 • Det private selskapet på Romerike med størst omsetning.
 • Antall ansatte: 2.373.
 • Omsetning: 11.781 mill. kr.
 • Resultat før skatt: 363,3 mill. kr.
 • Styreleder: Anne Jødahl Skuterud (49), Gjerdrum.

– Inspirerende, spennende og gøy!

Regiondirektør Nina Solli i NHO gleder seg over RB-statistikken som viser at det er flere kvinnelige direktører på Romerike nå enn for 10 år siden.

– Det er en positiv utvikling, samtidig som det bekrefter at ting tar tid. Når det gjelder andelen styreledere, så er dette en rolle som krever mye erfaring, både som linjeleder med resultatansvar og gjerne også internasjonalt. Den erfaringen tar det litt tid å bygge opp, og flere kvinnelige toppledere er et viktig skritt på veien dit, mener hun.

MÅ ØNSKE DET: Det finnes ikke en rolle som ikke kan fylles av en kvinne, mener Nina Solli, regiondirektør for NHO Viken Oslo.
MÅ ØNSKE DET: Det finnes ikke en rolle som ikke kan fylles av en kvinne, mener Nina Solli, regiondirektør for NHO Viken Oslo.(FOTO: )

NHO ser den samme trenden blant sine medlemmer, og Topplederbarometeret fra 2018 viser at bare 21 prosent av de 200 største selskapene i Norge har en kvinnelig administrerende direktør.

Solli er klar på at det trengs flere kvinnelige ledere, og NHO har jobbet målrettet med dette i årevis og mobilisert over 1.000 kvinner til lederstillinger gjennom ledertrening og nettverksprogrammet Female Future.

– Dersom du skal ha de beste lederne, kan du ikke rekruttere fra bare halvparten av befolkningen. Dessuten er det viktig med mangfold, og kvinner kan bidra med andre perspektiver, annet nettverk og annen erfaring og kompetanse som er verdifullt for bedriftene, sier hun. 

– Men hva skal til for å øke andelen kvinner i topplederposisjoner?

– Kvinner må først og fremst ønske det og tenke seg selv i en lederrolle, samtidig som bedriftsledere og bedriftseiere må bli bedre til å løfte kvinner fram og peke på dem som framtidige ledere. I tillegg må kvinner fri seg fra redselen for å ta på seg ansvaret. Det finnes ikke en rolle som ikke kan fylles av en kvinne. Og kanskje aller viktigst: Det er både gøy og inspirerende og spennende å være toppleder – og det er fullt mulig å kombinere karriere og familie! slår Nina Solli fast.

NHOs tips til bedriftsledere for å øke kvinneandelen i ledelsen

1. Sett deg et mål for kvinneandelen

Hvordan er kvinneandelen blant de ansatte? På mellomledernivå? På ledergruppenivå?

Få fakta på bordet og definer en realistisk ambisjon for din virksomhet. Forankre den i toppledelsen.

2. Avmystifisér lederrollen og sørg for møteplasser

Lederrollen må avmystifiseres, slik at flere ser det som attraktivt å ta ansvar. Gjør det tydelig hva lederrollen er, og hva den ikke er. Skap nettverk der kvinnelige ledere kan dele erfaringer med andre kvinner, og fremhev rollemodeller.

3. Finn talentene tidlig, og tenk langsiktig

Tenk langsiktig – hvordan er kjønnsbalansen i lederutviklingskurs og kompetansehevende tiltak? Noen bedrifter har som regel at det i talent/leder-programmer alltid skal være 40 eller 50 prosent kvinnelige deltagere.

4. Be kvinner om å søke

Kvinner trenger oftere å oppfordres til å søke. Sørg for at det alltid er kvinner på en shortlist av kandidater. Krev det samme fra rekrutteringsbyråer. Utlys alle stillinger.

5. Gi kvinner ledererfaring

Sørg for systematikk i at kvinner gis erfaring og ansvar i daglige arbeidsoppgaver og prosjekter.

6. Mål effekten av arbeidet og start på nytt

Jobb systematisk med å måle effekten av arbeidet som er gjort. Prøv å identifisere hva som har gitt resultater, og hva som eventuelt ikke har gitt resultater. Bruk dette til å iverksette nye og bedre tiltak.

Kilder: Bizweb, tall fra 2017. I statistikken denne saken er basert på er alle offentlige virksomheter (bl.a. sykehus, kommuner, skoler, barnehager og interkommunale selskaper) tatt ut. Det samme er selskaper der verken daglig leder eller styreleder er tilgjengelig i Bizweb. Topplederbarometeret det henvises til i teksten lages av CORE – Kjernemiljø for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning.