Foreningens hjelpearbeid:

Siden oppstarten høsten 2015 har foreningen hjulpet over 40 forskjellige familier eller enslige fast hver måned. Dette i tillegg til støtte til en institusjon for dødssyke, nødhjelp for enkeltpersoner og arbeid for fattige barn. Arbeidet blir drevet av frivillige uten lønn både her i landet og i Ukraina. Siden starten har hjelpen øket sterkt, og en når stadig ut til nye trengende via våre kontakter i landet. Sikkerhet for at midlene blir brukt rett, har hele tiden vært et viktig mål. Regnskapet viser at hjelpen i 2018 er doblet fra året før.

Foreningen har svært lave utgifter, siste år var de på 1 % av innsamlede midler. Dette var da bankgebyr og gebyr fra VIPPS. Informasjon om arbeidet blir lagt ut på Facebook, og tilsendt medlemmer

Mottakere:

I tillegg til mottakere ved fadderordningen og andre familier som blir støttet fast, gir foreningen støtte til en rekke andre gode formål. Dette er fks. til Aktivitetshuset for unge teknikere. Dette er noe som minner en del om skolefritidsordningen her, men som er drevet etter et helt annet prinsipp. Deltakelsen er gratis for barna, men foreldrene hjelper til med praktiske ting eller gaver. De fleste barna der er fra fattige familier. Aktiviteten der er praktisk opplæring og deltaking. Siden en i Ukraina må betale for sykehusopphold, har foreningen mange ganger gitt støtte til operasjoner og sykehusopphold. I året som gikk fikk en familie støtte til en ryggoperasjon for forsørgeren, en annen fikk til en hjerteoperasjon. Det ble også gitt støtte til to studenter ved sykepleieskolen som stod i fare for å måtte slutte på grunn av dårlig økonomi. Den ene fikk også støtte til en rullestol, delvis finansiert ved en egen innsamling på Facebook.

Julegaver:

Det blir gitt julegaver til barn og matpakker til familiene hvert år.. Før jul ble det i Dubno området delt ut 50 matpakker til familier. Det ble også gitt en betydelig sum til «Hospitset for dødssyke» før jul. Her ble det kjøpt inn frukt og søtsaker til pasientene, i tillegg til at de kunne øke matbudsjettet og trivselstiltak.

Aktivitetshuset for barn og unge fikk før jul også ekstra støtte til trivselstiltak i tillegg til tidligere gaver til ungdomsarbeidet.

Utvidelse av driften:

Styret åpnet fra nyttår 2018 for å også gi støtte til familier i Nikolajev nær Odessa. Denne hjelpen er kommet godt i gang.

På høstparten starten en i tillegg opp med hjelp til fattige i de okkuperte sonene i øst. Det viser seg at nøden i der er meget stor, betydelig verre enn i andre områder en arbeider. Post og bank fungerer ikke, og lønninger er sterkt redusert i forhold til før Russlands okkupasjon. Pensjonister er særlig utsatt siden de ikke får sin pensjon uten å reise til det frie Ukraina. Den reisen tar gjerne 2-3 dager og er veldig slitsom. Det er ikke uvanlig at gamle og syke i køen dør.

Hjelpen her har øket sterkt etter hvert som vi ser at den kommer frem og at behovet er der. Fattigdommen er mye større enn først antatt, og hjelpen blir utvidet hver måned. Fra nyttår har en tatt på seg å hjelpe ytterligere 10 familier i Luhansk-området.

I samme område støtter en også kirken sin matutdeling til fattige. Tilsammen 80-90 flere kan nå få varm mat to ganger i uken. Foreningen betaler altså for ca 350 varme måltider hver måned. Det blir også gitt fast støtte til driften barnehjemmet i Luhansk, i tillegg til kjøp av utstyr og oppussing.

I slutten av februar var noen av hjelperne på tur til det vestlige Ukraina for å besøke familier som blir støttet og å bli kjent med landet. Turen varte 10 dager med et fullpakket program de fleste dagene. Kuldeperioden med 15-23 minusgrader under hele besøket gav gjester en ekstra innsikt i hvordan livet der kan være. Uten tvil en opplevelse for de som var med! Det vil bli arrangert en ny tur til Ukraina i månedsskiftet april – mai.

Styremedlem i Hordaland er Thor-Ole Vågene, Sleire.

På vegne av styret i Familiehjelpen Ukraina

Harald Vågene, leder.