Utbyggingsplanane på Flatøy: Møter motstand både hos fylket og Fylkesmannen - tvilar på kor mange som vil busette seg i området

Både Fylkesmannen i Vestland og Vestland fylkeskommune er kritiske til planane om utbygging av Midtmarka. Dei lokale politikarane i Nordhordland stemmer også nei til planane.