Usemje rundt Shell-rivinga, no skal saka i retten: – Det blir totalt feil

KONFLIKT: Etableringssjef i St1 Norge, Bård Granerud, meiner dei burde få dekt heile kostnaden for reetablering av Shell-stasjonen. Statens vegvesen tilbyr dei halvparten.

KONFLIKT: Etableringssjef i St1 Norge, Bård Granerud, meiner dei burde få dekt heile kostnaden for reetablering av Shell-stasjonen. Statens vegvesen tilbyr dei halvparten. Foto:

Etter lang tid med usemje og konflikt mellom St1 og Statens vegvesen, har sistnemnde vedteke ekspropriasjon på eigedommen.

DEL

– I løpet av veker eller månader vil det kome ein plan frå Statens vegvesen om når rivinga må bli sett i verk. Så blir det dessverre å førebu seg til rettssak.

Det seier Bård Granerud, etableringssjef i St1 og driftar av dei fleste Shell-stasjonane i landet.

Avisa Nordhordland har sidan 2017 følgt prosessen rundt rivinga av Shell-stasjonen i Knarvik. Både Alver kommune og Statens vegvesen ønsker areal frå tomta. Stasjonen blir dermed pressa inn frå både sørsida ned mot Kvassnesvegen, og med nordsida opp mot E39.

St1 har som mål å bygge opp att stasjonen på dei resterande delane av tomta, og krev at vegvesenet dekker kostnadane for riving og gjenoppbygging. I dag er det stor usemje mellom partane vedrørande kostnadsdekking.

Kan rive med tvang

Granerud meiner at det vil koste kring 30 millionar kroner å få på plass ein ny Shell-stasjon. Vegvesenet tilbyr å dekke halvparten, ifølge etableringssjefen.

– Det blir totalt feil at vi skal sponse det offentlege med halvparten av kostnadane for tiltak som dei gjer på vår eigedom.

Denne veka fekk St1 et vedtak om ekspropriering frå Statens vegvesen. Det inneber at vegvesenet kan ta kontroll over delar av tomta, og dermed starte prosjektet med tvang.

– Sjølv om vi klagar, kan dei starte arbeidet for å ikkje forseinke sin prosess. Men den ovale rundkøyringa har vore utsett fleire gonger, og kunne vore starta opp for lenge sida, seier Granerud.

Statens vegvesen: – Håper å få til ei løysing

Grunnervervar i Statens vegvesen, John Arne Holsen, kan bekrefte at dei har vedteke ekspropriasjon på eigedommen.

Han grunngir dette med at dei to partane ikkje har kome fram til semje om tiltreding.

– Å ta saka til retten er den vegen vi lyte gå. Vi håper å få til ei løysing, seier Holsen.

– Kjem de til å byrje rivinga sjølv om St1 er imot det?

– Vi må ha eit samtykke frå dei, og eventuelt søke om forhandstiltreding på eigedommen.

Holsen ønsker ikkje å oppgi kor stort beløp Statens vegvesen vil tilby i erstatning.

– Vi ønsker ikkje å førehandsprosederer saka i media.

Holsen presiserer i ettertid at Statens vegvesen ikkje kjem til å rive eller tiltre eigedommen før naudsynte tillatingar er på plass.

– Ansvarsfråskriving og trenering

Granerud meiner at prosessen har tatt unødvendig lang tid, og at det har vore vanskeleg å halde ein dialog med Statens vegvesen.

– Vi kunne ha bygd opp ein ny stasjon som stod klar før den ovale rundkøyringa om vegvesenet hadde gitt oss svar. Vi har brukt enormt mykje tid på å purre på tilsette som har unngått å svare oss.

– Vi opplever det som ansvarsfråskriving og trenering av saka.

Etableringssjefen seier at St1 ønsker å løyse saka utan retten innblanda, og heller gjennom ein dialog mellom partane.

– Advokaten vår i Oslo har vore involvert i mange saker, men han har aldri opplevd ei sånn trenering frå Statens vegvesen si side.

Usikkerheit rundt ny stasjon

Regionsjef for St1 sine Shell-stasjonar i området, Øyvind Andreassen, synest det er trist at den folkekjære bensinstasjonen er ute av drift på ubestemt tid.

– Eg har vore i dialog med dei tilsette på bensinstasjonen heile vegen, og dei synest det er veldig trist. Det handlar om jobben deira.

St1 står fast på at stasjonen må vere sentrumsnær og tilgjengeleg frå hovudvegen.

Andreassen seier at dei, per dags dato, ikkje har nokon aning om når ein ny Shell-stasjon vil stå klar i Knarvik.

(F.v.) Kjedesjef i St1, Marius Davidsen, etableringssjef i St1, Bård Granerud, og regionsjef i St1, Øyvind Andreassen.

(F.v.) Kjedesjef i St1, Marius Davidsen, etableringssjef i St1, Bård Granerud, og regionsjef i St1, Øyvind Andreassen. Foto:

Artikkeltags