10 tips til å betre takle ein travel skulekvardag

Er du ei av dei som synast skulekvardagen vert tyngre og tyngre etter kvart som ukane går?

Er du ei av dei som synast skulekvardagen vert tyngre og tyngre etter kvart som ukane går? Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Nokre gonger kan kvardagen verke meir hektisk enn kva ein sjølv klarar å takle. Nh Ung har samla 10 smarte tips for korleis betre å handtere ein travel kvardag.

DEL

1. Lag lister over ting du må gjere, planlegg dagen

– Prøv å bruke fem minutt anten kvelden før, eller om morgonen, til å planlegge kva du må få gjort den dagen.

2. Tenk over kvifor du gjer det

– Dersom du ikkje har nokon bra grunn, så kan du sannsynlegvis droppe å gjere det.

3. Ikkje utsett ting som må gjerast

– Om du treng det, ikkje ver redd for å be om hjelp.

Nh Ung

Denne saka er skriven av avisa Nordhordlands ungdomsredaksjon: Nh Ung.

Les meir om Nh Ung her.

4. Dropp multitasking, legg ein arbeidsplan

– Dei fleste forskyver arbeidet som må gjerast, heilt til siste liten. Ikkje vent for lenge med å byrje skrivinga, skriv heller litt og litt. Da får du i tillegg betre tid til å oppdage teksten sine styrker og svakheiter, noko som vil gje deg moglegheit til å fylle ut hola kunnskapen før du leverer arbeidet.

5. Tenk konstruktivt og sett deg mål

– Dette gjer det lettare å fullføre dei oppgåvene du bestemmer deg for.

 Ikkje vent for lenge med å byrje skrivinga, skriv heller litt og litt.

Ikkje vent for lenge med å byrje skrivinga, skriv heller litt og litt. Foto:

6. Ta pausar når det trengst

– Finn din eiga studieteknikk. Utforsk når på dagen du lærer best, og utnytt denne. Hugs også at både rørsle, mat og drikke er viktig for å få ei optimal læringsoppleving.

7. Ikkje samanlikn dine eigne prestasjonar med dei andre har

– Du er din eigen person, med dine eigne styrker og svakheiter.

8. Få nok søvn og nok næring

– Søvnmangel og næringsmangel er to faktorar som bidreg til dårlegare arbeid, noko som aukar frustrasjonen i ein travel kvardag.

9. Finn ut kva som gjer deg glad

– Når du har fått ein peikepinn om kva som gjer deg glad, bør du gjere meir av det i kvardagen. Det er ikkje nødvendig å slite seg ut på ting som gjer ein demotivert og trist.

10. Hugs at ditt beste er bra nok!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken