Ulv på nordsida av Sognefjorden: Jegerar har brukt over 4000 timar på ulvejakt dei siste vekene

No er sauebønder bekymra for det som ser ut til å bli den tredje beitesesongen med ulv i området.