Ulovleg mobilbruk førte til fleire bøter

Utrykkingspolitiet stoppa fleire i kontroll på onsdag.