Tunnelane som er brannfeller

Statens vegvesen jobbar iherdig for å syte for at tunnelar skal leve opp til dagens sikkerheitsstandard, men fleire viktige tunnelar er framleis brannfeller.