Trudde dei måtte avlyse grunna korona – no planlegg dei festveke i haust

I oktober vert Ullveka arrangert for sjuande gong.