Trafikkulykke på Hylkje: Ei kvinne og eitt barn (2) frakta til Haukeland