Trafikkmengda har gått drastisk opp: Auke på over 60 prosent

Trafikken i Knarvik hadde ein nedgang på over 40 prosent då koronatiltaka blei sett i verk. No stig trafikken igjen.